Offline Mobile Data Collection & Reporting App

De applicatie Field Engineer Reports maakt het mogelijk voor medewerkers om op locatie rapporten op te stellen. Het Field Engineer Reports project behelsde een aantal doelen:

  • Het optimaliseren van 75 documenttypes;
  • De formulieren offline beschikbaar maken voor Field Engineers;
  • De formulieren als pdf opslaan in een Document Management Systeem (DMS).

Rapporten invullen op locatie

Het project is ter ondersteuning voor Field Engineers om op schepen en afgelegen locaties, waar internet niet voorhanden is, servicerapporten en installatierapporten in te vullen. De rapporten worden opgeslagen als pdf in een DMS. Er is een optimalisatie gerealiseerd waarbij de documenttypes zijn teruggedrongen van 75 types naar 7 types.

Werking van de rapporten

De werking van de reports is als volgt. De Field Engineer downloadt zijn takenlijst voordat hij op pad gaat. Tijdens zijn werkzaamheden vult hij offline het formulier in met de vooraf gespecificeerde gegevens. Nadat hij klaar is en weer internet tot zijn beschikking heeft, synchroniseert zijn takenlijst direct. Tijdens het synchroniseren wordt Qorus aangeroepen om pdf’s te genereren en deze op te slaan in SharePoint.

Lees ook:

Meer informatie over deze business app?

Neem contact op