APPS ONTWIKKELEN VOLGENS
EEN CONCEPT DAT WERKT

WIJ HELPEN JE OM BEDRIJFSPROCESSEN MAKKELIJK, INZICHTELIJK
EN TOEGANKELIJK TE MAKEN VIA EEN LOW-CODE APP.

Hiermee kunnen we je helpen

IK WIL EEN ZAKELIJKE APP OM TAKEN SNELLER EN EENVOUDIGER UIT TE VOEREN.

Wij hebben een methode om snel native apps live te brengen. Direct toepasbaar!

IK WIL BESTAANDE APPLICATIES EN PROCESSEN OPTIMAAL GEBRUIKEN.

Samen met de gebruikers zoeken we naar een betere stroomlijning en optimalisering van applicaties.

IK WIL BEHEER VAN ZAKELIJKE APPS OF ONDERSTEUNING (DEELS) UITBESTEDEN.

We kunnen je helpen met het beheren van zakelijke apps.

Apps bouwen »
Processen optimaliseren »
Apps beheren »

IK WIL EEN APP BOUWEN OM MIJN PROCESSEN TE VERBETEREN.

Wij helpen je bij de ontwikkeling.

Apps bouwen »

IK WIL MEER UIT MIJN BUSINESS APPS
HALEN.

We kijken samen met je naar een betere stroomlijning & optimalisering van je apps.

Processen optimaliseren »

IK WIL MIJN BEHEER OF ONDERSTEUNING (DEELS) UITBESTEDEN.

We kunnen je apps (helpen) beheren.

Apps beheren »

Ons recept: een Teamprestatie

SAMEN OP ZOEK NAAR DE UITDAGING

Doordat wij veel over de vloer lopen bij onze opdrachtgevers krijgen we een goed beeld van de behoeften. Zo bouwen we samen aan applicaties die niet alleen bedrijfsprocessen efficiënter maken, maar ook de eindgebruiker en de IT-afdeling blij maken.

Door onze bedrijfskundige benadering adviseren we bij het samenvoegen of anders inrichten van bestaande bedrijfsprocessen. Met onze applicatiespecialisten inventariseer je vervolgens welke applicaties ontwikkeld of vervangen moeten worden. Onze focus ligt hierbij op een soepele integratie van nieuwe en bestaande apps.

Voor het ontwerpen en optimaliseren van apps gebruiken wij de low-code development platforms K2 en OutSystems. Ons startpunt hierbij is de eindgebruiker. Wat zijn de behoeften? Welke functionaliteiten zijn essentieel? Hoe faciliteren en ondersteunen we de eindgebruiker optimaal in zijn werkzaamheden? Deze inzichten definiëren de backlog en de applicatie.

MET DEV-OPS & SCRUM NAAR HET EERSTE PROTOTYPE

SCRUM en DEV-OPS helpen ons om in kleine behapbare stappen de eerste functionaliteiten op te leveren.

SCRUM geeft ons overzicht in de gewenste functionaliteiten (user story’s) op de backlog en de tweewekelijkse sprints faciliteren de oplevering van functionaliteiten die echt af zijn. De daily stand-up meeting zorgt ervoor dat alle teamleden op de hoogte zijn van de voortgang en eventuele blokkades direct worden opgelost. Door de klant te betrekken in de SCRUM-teams wordt feedback onmiddellijk verwerkt en kan de inhoud van de backlog eenvoudig aangepast worden.

Binnen de SCRUM-sprints gebruiken we de ontwikkelmethode DEV-OPS. Door de eerste functionaliteit te definiëren (plan), deze te ontwerpen (create), te testen (verify), klaar te zetten voor gebruik (package), te implementeren (release), verder af te stellen (configure) en in de gaten te houden (monitor) worden nieuw te bouwen functionaliteiten gedefinieerd en afgeleverd.

TERUGKOPPELING & AFSTEMMING

Na het ontwikkeltraject leveren we een Minimal Viable Product (MVP) op met de noodzakelijke functionaliteiten van de uiteindelijke app. Deze functionaliteiten willen we natuurlijk graag testen met de eindgebruiker om feedback te verzamelen en de vervolgstappen te bepalen. Eindgebruikers kunnen hier aangeven of bepaalde functionaliteiten missen of anders moeten worden ingericht.

Bij het opleveren van de applicatie zorgen we ervoor dat de app naadloos aansluit op het bestaande applicatielandschap. Om deze aansluiting goed af te stemmen betrekken we de bijbehorende afdelingen, projectmanagers en architecten bij de SCRUM-teams.

Het opleveren van de app betekent nooit het einde van het ontwikkelproces. Een applicatie is nooit echt af en kan altijd worden geoptimaliseerd om beter aan te sluiten bij de behoeften van de eindgebruiker. Indien gewenst ondersteunt Indocs bij het doorontwikkelen en beheren van de opgeleverde apps. In alle gevallen bieden we uitgebreide support, zowel remote als op locatie.

Meer weten?

Chat met ons »

WE KUNNEN JE BELLEN

…OF MAILEN

ONS BEZOEKADRES

Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht
+31 30 233 13 15
info@indocs.nl